Το ανθρώπινο γένος διακρίνεται σε άτομα έμψυχα και άτομα άψυχα

Το ανθρώπινο γένος διακρίνεται σε άτομα έμψυχα και άτομα άψυχα. Ίσαμε τώρα, κυβέρνησαν τον κόσμο τα άψυχα. Τα περιφερόμενα, έλλογα, πολυμήχανα, δίποδα, σπονδυλωτά, μαστοφόρα άψυχα. Είχαν όλα τα γνωρίσματα του ανθρώπου, με μόνη εξαίρεση την ψυχή. Βρισκόμαστε σε καμπή κρίσιμη: Αναρωτιέμαι μήπως, μακρινή και θολή, αόριστη σαν βουή αλαργινού ανέμου, ακούγεται να ξυπνάει βαθειά στο μέλλον, η εξέγερση, η έγερση της ψυχής.
Άγγελος Τερζάκης

Σχόλια