Το κρεβάτι μια σχεδία (Δημήτρης Καταλειφός)

Το κρεβάτι μια σχεδία
ενόψει τρικυμίας
που επέρχεται.
Αυτός πάντα πνίγεται στο τέλος

Από τη συλλογή του Δημήτρη Καταλειφού «Επί κλίνης κρεμάμενος», Πατάκης, 2023

Σχόλια