Χωρίς επάγγελμα (Τάσος Λειβαδίτης)

+++Βράδιαζε και χτυπούσαν ακόμα τα σφυριά στήνοντας το ικρίωμα, δεν είχαν ακούσει τη μεγάλη είδηση του αίματος, δεν ξέρανε πως είχα δραπετεύσει κι έγλειφα κιόλας τη χυμένη ζάχαρη στο πάτωμα, μην τρίξουν τα βήματα της παραδουλεύτρας και τη διώξουν. Συνέχεια ανάγνωσης “Χωρίς επάγγελμα (Τάσος Λειβαδίτης)”

Αλκοολισμός (Τάσος Λειβαδίτης)

+++Κρατούσα μια λάμπα και κατέβαινα τη σκάλα, έπρεπε ν’ ανακαλύψω ποιος είμαι, τι είχα κάνει στο παρελθόν, και το σπίτι πώς έστεκε ακόμα, αφού εμείς είχαμε κάποτε γκρεμίσει όλους τους τοίχους, για να χωρέσουν εκείνοι που έφευγαν, Συνέχεια ανάγνωσης “Αλκοολισμός (Τάσος Λειβαδίτης)”