1. Όλα τα θυμάμαι (Γιώργος Λ. Οικονόμου)
  2. Αστάθεια (Φανή Αθανασιάδου)
  3. Μόνο τα μάτια σου (Πάνος Θασίτης)