1. Σονέτο του γλυκού παραπόνου (Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, μετάφραση: Γιάννης Σουρλιώτης)
  2. Στο νεκροταφείο (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
  3. Σε ένα λαϊκό φίλο (Ντίνος Χριστιανόπουλος)