1. Εάν μου φθάση η ζωή και η τύχη μου δώσει αρκετήν ησυχίαν (Ανδρέας Κάλβος)
  2. Θεόφιλος Παλαιολόγος (Καβάφης)
  3. Βαστάτε, Τούρκοι, τ’ άλογα (Δημοτικό)