Το ερπετό που ξυπνάει (Ηλίας Γκρης)

17 Νοέμβρη 1989

Θητεύσαμε παιδιά στη νύχτα με ένα σταφύλι θυμού ατρύγητο.
Τι αμό­λυντη περηφάνια είχαν τα λόγια μας φωτίζοντας το θαύμα πού· θαύμα δεν έγινε.
Συνέχεια ανάγνωσης “Το ερπετό που ξυπνάει (Ηλίας Γκρης)”