Η Φαρμακωμένη (Διονύσιος Σολωμός)

Τα τραγούδια μου τα ’λεγες όλα,
Τούτο μόνον δε θέλει το πης,
Τούτο μόνον δε θέλει τ’ ακούσης·
Αχ! την πλάκα του τάφου κρατείς.
Συνέχεια ανάγνωσης ποιήματος «Η Φαρμακωμένη (Διονύσιος Σολωμός)»