1. Εμπορικόν δελτίον (Εμμανουήλ Ροΐδης)
  2. Το θέατρο της ζωής και του θανάτου (Δούκας Καπάνταης)
  3. Ποιος είδε κράτος λιγοστό (Γεώργιος Σουρής)