Εκείνοι που μας παίδεψαν (Ντίνος Χριστιανόπουλος)

Εκείνοι που μας παίδεψαν βαραίνουν μέσα μας πιο πολύ,
όμως η δική σου τρυφερότητα πόσον καιρό ακόμα θα βαστάξει;
Συνέχεια ανάγνωσης “Εκείνοι που μας παίδεψαν (Ντίνος Χριστιανόπουλος)”