1. Ετεροχρονισμός (Μαρία Λαϊνά)
  2. Να μάθεις να φεύγεις (Χριστίνα Παρασχά, εσφαλμένα αποδίδεται στον Λουντέμη)