1. Σπασμός (Χρυσούλα Βακιρτζή)
  2. Πρόλογος (Θανάσης Κωσταβάρας)