1. Η μνήμη φωτογραφίζει ασπρόμαυρα (Αντώνης Φωστιέρης)