Η μνήμη φωτογραφίζει ασπρόμαυρα (Αντώνης Φωστιέρης)

Δεν λένε ψέματα οι παλιές φωτογραφίες.
Ψεύτικος είναι ο πακτωλός τόσων χρωμάτων
σήμερα
Συνέχεια ανάγνωσης “Η μνήμη φωτογραφίζει ασπρόμαυρα (Αντώνης Φωστιέρης)”