1. Απουσία (Βασίλης Φαϊτάς)
  2. Να μάθεις να φεύγεις (Χριστίνα Παρασχά, εσφαλμένα αποδίδεται στον Λουντέμη)