1. Κλαίει (Κώστας Κουτσουρέλης)
  2. Και γελά (Κώστας Κουτσουρέλης)
  3. Η κόρη μου είκοσι ωρών (Κώστας Κουτσουρέλης)
  4. Η κόρη μου τριάντα ημερών (Κώστας Κουτσουρέλης)