1. Όλα τα θυμάμαι (Γιώργος Λ. Οικονόμου)
  2. Μόνο τα μάτια σου (Πάνος Θασίτης)