1. Εγώ το μαύρο θα κρατάω έως θανάτου (Κώστας Γ. Παπαγεωργίου)