1. Σοφοί δε προσιόντων (Κωνσταντίνος Π. Καβάφης)
  2. Νεότεροι (Ζωή Καρέλλη)
  3. Χωρισμός (Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ)
  4. Υπαρξιακές ερωταποκρίσεις (Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ)
  5. Ποιητικό υστερόγραφο (Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ)