1. Υπαρξιακές ερωταποκρίσεις (Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ)