1. Επιμονή (Γιώργος Λ. Οικονόμου)
  2. Ο άνθρωπος των γραμμάτων δε μιλεί· γράφει