1. Εις την Οδόν των Φιλελλήνων (Ανδρέας Εμπειρίκος)