Καποδίστριας, Παναγιώτης

Περί φιλίας (Παναγιώτης Καποδίστριας)

Επέχει θέση τάφου η Φιλία. Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος