Κυρτζάκη, Μαρία

Η γλώσσα η αμίλητη (Μαρία Κυρτζάκη)

Δεν γίνεται ο άνθρωπος χωρίς πατρίδα∙ σαν ψάρι έξω από τα νερά του και σαν να βγήκε απ' ό,τι τον… Συνέχεια ποιήματος