Λαμπράκος, Γιώργος

Η ομίχλη δεν καταργεί τον ουρανό (Γιώργος Λαμπράκος)Η ομίχλη δεν καταργεί τον ουρανό (Γιώργος Λαμπράκος)

Η ομίχλη δεν καταργεί τον ουρανό (Γιώργος Λαμπράκος)

Η ομίχλη δεν καταργεί τον ουρανό αν όμως εστιάζεις μεσ' από μηχανή αυτόματης θλίψης δεν θα διακρίνεις ποτέ αν το… Συνέχεια ποιήματος