Λαμπρέλλης, Δημήτρης

Τα πουλιά της μνήμης (Δημήτρης Λαμπρέλλης)Τα πουλιά της μνήμης (Δημήτρης Λαμπρέλλης)

Τα πουλιά της μνήμης (Δημήτρης Λαμπρέλλης)

Τα ίδια και τα ίδια κάθε βράδυ. Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος