Μαραγκού, Νίκη

Οι τριανταφυλλιές (Νίκη Μαραγκού)

Παρέα με τον γεωμέτρη και τον κηροπλάστη φύτεψα φέτος τριανταφυλλιές στoν κήπo αντί να γράφω πoιήματα την εκατόφυλλη απo τo… Συνέχεια ποιήματος