Πολέμης, Ιωάννης

Τα ζώα (Iωάννης Πολέμης)

Ποτέ δε θα πειράξω τα ζώα τα καημένα· μην τάχα σαν εμένα, κι εκείνα δεν πονούν; Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος