Τσουκαλά, Ευτυχία

Στιγμές (Ευτυχία Τσουκαλά)

Φίλες παράξενες και δροσερές τις γνώρισα σ’ ένα ταξίδι Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος