Χρήστου, Μαριάννα Ν.

Μόνος (Μαριάννα Ν. Χρήστου)

Όταν είσαι ένας, δεν είσαι Μόνος. Είσαι Μισός. Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος