Φιλητάς, Άνθος

25 Μαρ­τίου 1943. Κα­τά­θε­ση στε­φά­νου α­πό την Ε­ΠΟΝ του Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης στην προ­το­μή του ναυάρ­χου Νι­κό­λα­ου Βό­τση. Εμπρός ο Άνθι­μος Χατ­ζηαν­θί­μου, φοι­τη­τής της Νο­μι­κής, που έ­κα­νε την κα­τά­θε­ση εκ μ­έρους των φοι­τη­τών, που δια­κρί­νο­νται γύ­ρω, κα­θώς ψάλ­λουν τον ε­θνι­κό ύ­μνο

Το όνομα Άνθος Φιλητάς είναι λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Άνθιμου Χατζηανθίμου. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1920. Το 1936 έγραψε την ποιητική συλλογή «Σύννεφα», που τυπώθηκε το 1937 στην Αθήνα. Είχαν προηγηθεί τα «Θλιμμένα χαμόγελα» το 1934, που όμως σαν πρωτόλεια ο ποιητής αργότερα τ’ αποσιώπησε. Το 1938 δημοσίευσε στο περιοδικό της Θεσσαλονίκης «Μακεδονικές Ημέρες» το ποίημα «Η αποσύνθεση της γαλήνης» και ύστερα τίποτε πια. Σπούδασε στη Νομική σχολή του ΑΠΘ, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις σπουδές του λόγω της συμμετοχής του στην εθνική αντίσταση στη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής και στον εμφύλιο. Έζησε πολλά χρόνια εξόριστος στην Τασκένδη. Το 1980 επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, όπου και πέθανε το 1997.

Μελαγχολία (Άνθος Φιλητάς)Μελαγχολία (Άνθος Φιλητάς)

Μελαγχολία (Άνθος Φιλητάς)

Ήρθες μπερδεμένη στις φλέβες μου με την τέφρα και το σκοτάδι, Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος