φον Πλάτεν, Αύγουστος

Τριστάνος (Αύγουστος φον Πλάτεν, μετάφραση: Αγγελική Κορρέ)Τριστάνος (Αύγουστος φον Πλάτεν, μετάφραση: Αγγελική Κορρέ)

Τριστάνος (Αύγουστος φον Πλάτεν, μετάφραση: Αγγελική Κορρέ)

Αυτός που με τα μάτια του έχει δει την Ομορφιά Είναι κιόλας στο θάνατο δοσμένος Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος