1. Μαθήματα από τα ζώα (Αζίζ Νεσίν, μετάφραση: Lale Alatli)