1. Εκείνοι που μας παίδεψαν (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 2. Στο νεκροταφείο (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 3. Προσκυνήματα (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 4. Έρωτας (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 5. Το Δάσος (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 6. Ανοίγεις και κλείνεις σα λουλούδι (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 7. Ωραίοι νεαροί (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 8. Σε ένα λαϊκό φίλο (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 9. Σχόλιο (Ένας ωραίος άντρακλας) [Ντίνος Χριστιανόπουλος]
 10. Δύσκολη θέση (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 11. Η θάλασσα (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 12. Απ’ όλα τα αφηρημένα ουσιαστικά (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 13. Μπατιρημένο κουρείο (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 14. Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 15. Επικίνδυνη μοναξιά (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 16. Όταν σε περιμένω (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 17. Βρόχος (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 18. Το έγκλημα της μοναξιάς (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 19. Με κατάνυξη (Ντίνος Χριστιανόπουλος)
 20. Ενός λεπτού σιγή (Για τους απεγνωσμένους)