1. Μάθημα Ωδικής (Γιάννης Ευσταθιάδης)
  2. Χύνεσαι μέσα σε όλα τα τοπία (Σταύρος Σταυρόπουλος)