Κοντός, Γιάννης

Ράλι (Γιάννης Κοντός)Ράλι (Γιάννης Κοντός)

Ράλι (Γιάννης Κοντός)

Σήμερα οδηγώ πολύ νευρικά και με μεγάλες ταχύτητες την πολυθρόνα μου. Ήδη έχω σπάσει τρεις φορές το φράγμα του νέφους.… Συνέχεια ποιήματος