1. Όλα τα θυμάμαι (Γιώργος Λ. Οικονόμου)
  2. Επιμονή (Γιώργος Λ. Οικονόμου)