Τσιρώνης, Γιώργος

Φωτογραφία (Γιώργος Τσιρώνης)Φωτογραφία (Γιώργος Τσιρώνης)

Φωτογραφία (Γιώργος Τσιρώνης)

Κοιτάζω μια φωτογραφία. Σ΄ ένα δωμάτιο, ο γιος μου κι΄ η γυναίκα μου. Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος