1. Χωρίς (Κώστας Γ. Παπαγεωργίου)
  2. Κάτω στον ύπνο – Η’ (Παπαγεωργίου Γ. Κώστας)
  3. Εγώ το μαύρο θα κρατάω έως θανάτου (Κώστας Γ. Παπαγεωργίου)