1. Επιγράμματα – 5 – Επιτάφιο (Κώστας Βάρναλης)
  2. Επιγράμματα – 18 (Κώστας Βάρναλης)
  3. Η αγωνία του Ιούδα (Κώστας Βάρναλης)