Τόκα-Καραχάλιου, Μελίτα

Τα δικά μας βήματα (Μελίτα Τόκα-Καραχάλιου)Τα δικά μας βήματα (Μελίτα Τόκα-Καραχάλιου)

Τα δικά μας βήματα (Μελίτα Τόκα-Καραχάλιου)

Μια αχνή φωτεινή γραμμή μία αστραπή, ίσως τώρα, μας μαθαίνει τα δικά μας βήματα. Όχι, δεν έχει μνήμη ο ρυθμός… Συνέχεια ποιήματος