1. Τροία (Νάνος Βαλαωρίτης)
  2. Ποια θάλασσα (Νάνος Βαλαωρίτης)