Άδειν και ιστορείν το εράσθαι και το αποθανείν

Εγώ θέλω άδειν και ιστορείν το εράσθαι και το αποθανείν. Πατέρας της ποίησης, ο θάνατος. Μάνα της, η αγάπη. […]
Συνέχεια ανάγνωσης “Άδειν και ιστορείν το εράσθαι και το αποθανείν”