1. Η τέχνη (Παύλος Νιρβάνας)
  2. Ξενιτειά (Παύλος Νιρβάνας)
  3. Οδοιπόρος (Παύλος Νιρβάνας)