Μια παλιά ιστορία (Ρόμπερτ Γκρέιβς, μετάφραση: Σπύρος Δόικας)

Μια παλιά ιστορία  (Ρόμπερτ Γκρέιβς, μετάφραση: Σπύρος Δόικας)

Με χαρά ανακαλύπτω, υπό το φως μιας αναδρομικής εξέτασης
ότι αυτή η ιστορία σήμαινε για μένα λιγότερα απ’ όσα νόμιζα. Συνέχεια ανάγνωσης “Μια παλιά ιστορία (Ρόμπερτ Γκρέιβς, μετάφραση: Σπύρος Δόικας)”

Η γιατρειά (Ρόμπερτ Γκρέιβς, μετάφραση: Σπύρος Δόικας)

Η γιατρειά (Ρόμπερτ Γκρέιβς, μετάφραση: Σπύρος Δόικας)

Κανένας εραστής, ποτέ, δεν βρήκε του έρωτα γιατρειά
Εκτός από ένα άκαρδο πλήγμα κάτω από την καρδιά Συνέχεια ανάγνωσης “Η γιατρειά (Ρόμπερτ Γκρέιβς, μετάφραση: Σπύρος Δόικας)”

Λάφυρα (Ρόμπερτ Γκρέιβς, μετάφραση: Σπύρος Δόικας)

Λάφυρα (Ρόμπερτ Γκρέιβς, μετάφραση: Σπύρος Δόικας)

Σαν όλα έχουν λάβει τέλος και επιστρέφεις εις την πατρίδαν:
Εύκολα διαθέτεις του πολέμου τα λάφυρα:
Λάβαρα, όπλα πολεμικά, κράνη, τύμπανα
Ενδεχομένως να κοσμήσουν την σκάλαν ή το γραφείον,
Ενώ ήσσονα απομαζώματα του πεδίου της μάχης
–κέρματα, ωρολόγια, γαμήλια δακτυλίδια, χρυσοί οδόντες και τα τοιαύτα–
Πωλούνται ανωνύμως για καθαρόν ρευστόν.
Συνέχεια ανάγνωσης “Λάφυρα (Ρόμπερτ Γκρέιβς, μετάφραση: Σπύρος Δόικας)”

Μισοκοιμισμένη, τον έρωτά της ομολογεί (Ρόμπερτ Γκρέιβς)

passion-Sweet_Repose_by_Valentine_Cameron_Prinsep

Μισοκοιμισμένη, τον έρωτά της ομολογεί,
………Τις ώρες τις σκοτεινές,
………………Με μισόλογα τρυφερά τον ψιθυρίζει: Συνέχεια ανάγνωσης “Μισοκοιμισμένη, τον έρωτά της ομολογεί (Ρόμπερτ Γκρέιβς)”