Ρουμπέας, Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος Ρουμπέας (Μαϊστράλης) [1914-2015]

Αγρανάπαυση (Κωνσταντίνος Ρουμπέας)Αγρανάπαυση (Κωνσταντίνος Ρουμπέας)

Αγρανάπαυση (Κωνσταντίνος Ρουμπέας)

Τώρα, κείνος ο τόπος της Άνοιξης, έχει αγρανάπαυση. Το χώμα κι ο πηλός κοιμάται. Και τ’ άνθη του έχουν μαρανθεί.… Συνέχεια ποιήματος

Μετουσίωση (Κωνσταντίνος Ρουμπέας)

Κοπριά, στη ρίζα της τριανταφυλλιάς είχαμε ρίξει... Κι αυτή, τι θαύμα! Την κόπρο μετουσίωσε σ’ έκρηξη κάλλους –φύλλα και ρόδα–… Συνέχεια ποιήματος