Λαζαρίδης, Σπύρος

Κι αν γονατίσω μπροστά σου… (Σπύρος Λαζαρίδης)Κι αν γονατίσω μπροστά σου… (Σπύρος Λαζαρίδης)

Κι αν γονατίσω μπροστά σου… (Σπύρος Λαζαρίδης)

Κι αν γονατίσω μπροστά σου δεν θα ’ναι για να με λυπηθείς. Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος