1. Βιβλικό τοπίο Α’ (Τάσος Λειβαδίτης)
  2. Επιστροφή απ’ το φαρμακείο (Τάσος Λειβαδίτης)
  3. Το δείπνο (Τάσος Λειβαδίτης)
  4. Περιπέτεια (Τάσος Λειβαδίτης)
  5. Γυμνά χέρια (Τάσος Λειβαδίτης)
  6. Βιβλικό τοπίο Β’ (Τάσος Λειβαδίτης)
  7. Μυστική πύλη (Τάσος Λειβαδίτης)
  8. Ενοχή (Τάσος Λειβαδίτης)