Βαθύ πηγάδι σκοταδερό (Κωστής Παλαμάς)

Μέσα μου ανοίχτηκε
βαθύ πηγάδι
σκοταδερό.
Μέσα του κάθε

φωνούλα βόγκισμα
λυπητερό.
Μέσα μου ολάνοιχτο
βαθύ πηγάδι
χωρίς νερό.

Και η πέτρα μέσα του
πάει, πέφτει, χάνεται
και δε χτυπά.
Βαθιά όλα μέσα μου
κι άδεια· και τίποτε

δε φέγγει· τίποτε
που ν’ αγαπά.

Κωστής Παλαμάς, Πεντασύλλαβοι, 12

Άλλα ποιήματα που μπορεί να σας αρέσουν