Ποίηση 1948 (Νίκος Εγγονόπουλος)

τούτη η εποχή
του εμφυλίου σπαραγμού
δεν είναι εποχή
για ποίηση
κι άλλα παρόμοια:
σαν πάει κάτι
να
γραφεί
είναι
ως αν
να γράφονταν
από την άλλη μεριά
αγγελτηρίων
θανάτου

γι’ αυτό και
τα ποιήματά μου
είν’ τόσο πικραμένα
(και πότε ― άλλωστε ― δεν είσαν;)
κι είναι
― προ πάντων ―
και
τόσο
λίγα

Άλλα ποιήματα που μπορεί να σας αρέσουν