Κρίση

Κρίση (Νίκος Σιδέρης)

Ψυχή κομμάτια. Τ' άνθη της αμυγδαλιάς Δεν σου μιλάνε. Συνέχεια ποιήματος